ವರ್ಗ - ಸಾರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ

ಸಾರಿಗೆ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬೋಯಿಂಗ್, ಏರ್‌ಬಸ್, ಟಿಎಸ್‌ಎ, ಐಎಟಿಎ, ಸಿಎಲ್‌ಐಎ, ರೈಲುಗಳು, ಕಾರುಗಳು, ಬೈಸಿಕಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲವೂ ನವೀಕರಣಗಳು.ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು.