24/7 ಇಟಿವಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಶೋ : ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (ವಿಡಿಯೋ ಪರದೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ)

ವರ್ಗ - ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಪ್ರವಾಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುದ್ದಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ.ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಪ್ರಯಾಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ನವೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು.