ವರ್ಗ - ಕ್ರೂಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸುದ್ದಿ

ಕ್ರೂಸಿಂಗ್, ಕ್ರೂಸ್-ಲೈನ್ಸ್, ಕ್ರೂಸ್-ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಕ್ರೂಸ್ ಉದ್ಯಮದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು

ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಬೇಸಿಗೆಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿದೆ

ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ದತ್ತಾಂಶವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ...