ವರ್ಗ - ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರಯಾಣ ಸುದ್ದಿ

ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸುದ್ದಿ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸುದ್ದಿ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳು, ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು, ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ. ಕೊಲಂಬೊ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಹಿತಿ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯ ನೈ w ತ್ಯ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ: ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತ್ತು

ಕೆನಡಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಮಾರ್ಕ್ ಗಾರ್ನಿಯೊ "ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಈ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ...