ವರ್ಗ - ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಯಾಣ ಸುದ್ದಿ

ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸುದ್ದಿ. ರಷ್ಯಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸುದ್ದಿ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳು, ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು, ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ. ಮಾಸ್ಕೋ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ರಷ್ಯಾ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟ, ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಾಂತರ ದೇಶವಾಗಿದೆ.