ವರ್ಗ - ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಸುದ್ದಿ

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸುದ್ದಿ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಗಣರಾಜ್ಯ, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಿಂದ 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನೈ w ತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ.

>