ವರ್ಗ - ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಸುದ್ದಿ

ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸುದ್ದಿ. ಆಗ್ನೇಯ ಯುರೋಪಿನ ಬಾಲ್ಕನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ಒಂದು ದೇಶ. ಇದರ ಗ್ರಾಮಾಂತರವು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೇಜಿ ಡೈನರಿಕ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಸರಜೇವೊ 16 ನೇ ಶತಮಾನದ ಗಾಜಿ ಹುಸ್ರೆವ್-ಬೇ ಮಸೀದಿಯಂತಹ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಳೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾದ ಬಾಸರೈಜಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟೋಮನ್ ಯುಗದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಸೇತುವೆ ಆರ್ಚ್ಡ್ಯೂಕ್ ಫ್ರಾಂಜ್ ಫರ್ಡಿನ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿತು.

ಜೈಂಟ್ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾದ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅನುಭವ

ಪೀಟರ್ ಟಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಯುರೋಪಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು...

>