ವರ್ಗ - ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಸುದ್ದಿ

ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸುದ್ದಿ. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಗಣರಾಜ್ಯ, ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಒಂದು ದ್ವೀಪಸಮೂಹ ದೇಶ. ಪಶ್ಚಿಮ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಇದು ಸುಮಾರು 7,641 ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: ಲು uz ೋನ್, ವಿಸಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಂಡಾನಾವೊ.

>