ವರ್ಗ - ಚಿಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸುದ್ದಿ

ಚಿಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ, ಕಿರಿದಾದ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಕರಾವಳಿಯ 6,000 ಕಿ.ಮೀ. ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ, ಅದರ ರಾಜಧಾನಿ, ಆಂಡಿಸ್ ಮತ್ತು ಚಿಲಿಯ ಕೋಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಗರದ ಪಾಮ್-ಲೇನ್ಡ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಡಿ ಅರ್ಮಾಸ್ ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೆಟ್ರೊಪಾಲಿಟಾನೊ ಈಜುಕೊಳಗಳು, ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.